Elementary

 lớp ELEmentary

 mô tả khóa học

Mục tiêu: Giúp Học viên tăng trình độ tiếng Anh của bản thân từ A1 lên A2 theo Khung chuẩn châu Âu CEFR.

Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 26 buổi học (120 phút/buổi)
  • Số lượng: 23 – 25 học viên

Nội dung khóa học:

  • Ngữ pháp: Học viên năm được 30 chủ điểm ngữ pháp, trong đó có 5 thi, 10 mẫu câu và 15 thành phần câu.
  • Từ vựng: Học viên nắm được 31 chủ đề từ vựng, trung bình mỗi buổi được học 1-2 chủ đề từ vựng.
  • Phát âm: Học viên nắm được cạc phát âm của tất cả cá âm trong tiếng Anh, đặc biệt sửa được những âm khó.
  • Nghe: Học viên có thể nghe hiểu những chủ đề cơ bản trong giao tiếp hằng ngày, có thể rút ra được ý chính và các chi tiết quan trọng của chủ đề đang được nói đến.
  • Nói: Học viên có thể tự giới thiệu về bản thân mình và những người thân thiết, có thể giao tiếp những tình huống cơ bản như mua sắm, tham gia giao thông, so sánh các đối tượng, ăn uống và nhà hàng,…
  • Đọc: Học viên có thể đọc những mẫu văn bản đời sống và hành chính cơ bản, nắm được ý chính và các chi tiết quan trọng của bài đọc
  • Viết: Học viên có thể viết được những đoạn văn ngắn từ 100-150 từ về chủ đề cơ bản trong cuộc sống.