Foundation

 lớp FOUNDATION

 mô tả khóa học

Mục tiêu: Học viên tăng trình độ tiếng Anh của mình từ A0 lên A1 theo Khung chuẩn châu Âu CEFR

Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 15 buổi học (120 phút/buổi)
  • Số lượng: 23 – 25 học viên

Nội dung khóa học:

  • Ngữ pháp: Học viên nắm được 20 chủ điểm ngữ pháp, trong đó có 2 thì, 7 mẫu câu, và 11 thành phần câu.
  • Từ vựng: Học viên nắm được 23 chủ đề từ vựng, trung bình mỗi buổi được học 1-2 chủ đề từ vựng.
  • Nghe: Học viên có thể nghe hiểu những chủ đề cơ bản trong giao tiếp hàng ngày, có thể rút ra được ý chính của chủ đề đang được nói đến.
  • Nói: Học viên có thể tự giới thiệu về bản thân mình và những người thân thiết, có thể giao tiếp những tình huống cơ bản như mua sắm, tham gia giao thông.
  • Đọc: Học viên có thể đọc những mẫu văn bản đời sống và hành chính cơ bản, nắm được ý chính.
  • Viết: Học viên có thể viết được những đoạn văn ngắn từ 100-150 từ về chủ đề cơ bản trong cuộc sống.