Lộ trình thành thạo giao tiếp

 mô tả khóa học

Bạn mất gốc tiếng Anh? Bạn không biết bắt đầu từ đâu?

Đừng lo! A&U Language Institute sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình phù hợp

Sau khi hoàn thành lộ trình Giao tiếp này, người học sẽ xây dựng được nền tảng quan trọng để tiến lên học IELTS hoặc TOEIC

 

 Cảm nhận của học viên