fbpx

 Lộ trình khóa học

 Chi tiết khóa học

Khóa Học
Giảng Viên Đứng Lớp
Học Phí
Elementary
100% GVVN
4.750.000 VND
Communication
100% GVNN
6.250.000 VND

* Học phí đã bao gồm giáo trình, học liệu và workshop

Đội ngũ giáo viên

  • Role: TEFL Lv5
  • EXP: Trên 6 năm giảng dạy tiếng anh tại các trung tâm Anh ngữ
  • Role: C1 VSTEP
  • EXP: Trên 2 năm giảng dạy tiếng anh tại các trung tâm Anh ngữ
  • Role: TEFL Lv5
  • EXP: Trên 4 năm giảng dạy tiếng anh tại các trung tâm Anh ngữ
  • Role: TEFL Lv5
  • EXP: Trên 3 năm giảng dạy tiếng anh tại các trung tâm Anh ngữ
  • Role: IELTS 8.0
  • EXP: Trên 5 năm giảng dạy tiếng anh tại các trung tâm Anh ngữ

 Cảm nhận học viên