Inter-Ielts

 lớp inter-ielts

 mô tả khóa học

Mục tiêu:

  • Học viên đạt được 5.0 IELTS sau khóa học.

Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 25 buổi học (120 phút/buổi)
  • Số lượng: 18-20 học viên

Nội dung khóa học:

  • Bao gồm các chủ đề mở rộng hơn để trau dồi thêm nền tảng tiếng Anh từ đó hướng người học sang ôn đề luyện thi IELTS. Khóa học sẽ đào sâu vào 4 kỹ năng nhưng sẽ tập trung nhiều vào kỹ năng viết.
  • Học viên tăng được kiến thức nền về ngữ pháp và từ vựng quan trọng hơn có thể áp dụng vào thực tiễn.
  • Học viên đạt được sự tự chủ trong việc học tập của chính mình, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý, từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

 cảm nhận của học viên