Chúc mừng 8/3 – ngày đặc biệt tôn vinh quyền phụ nữ bằng cách tôn vinh những người phụ nữ vì sự thành công và sự hi sinh của họ. Hãy để A&U giúp bạn tìm hiểu những lời chúc mừng quốc tế phụ nữ để gửi đến tất cả những người phụ nữ đặc biệt xung quanh bạn bằng Tiếng Anh bày tỏ lòng biết ơn nhé!

Xem thêm:

6 Phương pháp vừa chơi vừa giỏi tiếng Anh (anu.edu.vn)

 

1. Lời chúc mừng 8/3 đến Mẹ

“Strong women chase their dreams and make them a reality and women who sacrifice their lives for their children are also very strong…. Happy International Women’s Day to you mom.”

“Những người phụ nữ mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của họ và biến chúng thành hiện thực và những người phụ nữ hy sinh cuộc sống của họ cho con cái của họ cũng rất mạnh mẽ…. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, mẹ nhé. ”

 

“I have no words to thank you for being the best mother full of love and care, concern and affection…. You are truly the best…. Best wishes on International Women’s Day 2020.”

“Con không có đủ từ ngừ nào để cảm ơn đến mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất đầy yêu thương và quan tâm, lo lắng và tình cảm…. Mẹ thực sự là tốt nhất…. Gửi mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 2020. ”

 

“Though you were working but you never neglected me in your life and that in itself is a commendable thing…. Happy Women’s Day to you mom.”

“Mặc dù mẹ đang làm việc nhưng mẹ không bao giờ bỏ bê con trong cuộc sống và điều đó là một điều đáng ngợi ca…. Chúc mừng ngày Phụ nữ đến mẹ. ”

 

“On International Women’s Day, I want to thank my mom for giving me the best life and raising me with so much of love.”

“Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, con muốn cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống tốt đẹp nhất và nuôi dạy con bằng rất nhiều tình yêu thương”.

 

“I wish I could be as wonderful a person as you are….. I wish I could be as strong as you always have been…. Wishing a very Happy International Women’s Day mom.”

“Con ước có thể trở thành một người tuyệt vời như mẹ… .. Con ước tôi có thể mạnh mẽ như mẹ đã từng…. Chúc mẹ một ngày Quốc tế Phụ nữ thật hạnh phúc. ”

“While you were working hard to be the best daughter, best wife, best employee, you also worked very hard to be a super mom…. Love you for everything…. Happy Women’s Day.”

“Trong khi mẹ đang làm việc chăm chỉ để trở thành người con gái tốt nhất, người vợ tốt nhất, nhân viên tốt nhất, mẹ cũng đã làm việc rất chăm chỉ để trở thành một người mẹ tuyệt vời…. Yêu mẹ vì tất cả…. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.”

 

Để test trình độ và cải thiện kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo các khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại Hệ thống Anh ngữ A&U Language Institute để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

2. Lời chúc mừng 8/3 đến Vợ

“The day you walked into my life, changed my life beautifully…. I wish you all the happiness and smiles in this world because you are special…. Happy Women’s Day to my wife.”

“Ngày em bước vào cuộc đời tôi, đã thay đổi cuộc đời tôi một cách tươi đẹp…. Tôi cầu chúc cho em tất cả những hạnh phúc và nụ cười trên thế giới này vì em là người đặc biệt…. Chúc mừng ngày Phụ nữ tới vợ của tôi ”.

 

“You have not only been an impressive wife but also the best mother to our children and that makes me the happiest man…. Best wishes on International Women’s Day.”

“Em không chỉ là một người vợ tuyệt vời mà còn là người mẹ tốt nhất đối với các con của chúng ta và điều đó khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất…. Những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày Quốc tế Phụ nữ. ”

 

“It is not easy to be a wife, it is not easy to raise children, it is not easy to manage work and home together but you have done it all… Thank you and Happy Women’s Day.”

“Làm vợ không dễ, nuôi con không dễ, quán xuyến công việc, nhà cửa cùng nhau nhưng em đã làm được tất cả… Cảm ơn và Chúc mừng ngày Phụ nữ.”

 

“Life was never easy but I was always blessed to have you to make it beautiful and wonderful…. With all my heart, I wish you a very Happy Women’s Day my darling wife.”

“Cuộc sống không bao giờ dễ dàng nhưng anh luôn may mắn có em để làm cho nó trở nên đẹp đẽ và tuyệt vời…. Bằng cả trái tim, anh chúc em một Ngày Phụ nữ thật hạnh phúc, vợ yêu của anh. ”

“When you have a caring, loving, supportive wife, your life is sorted…. I thank you for being such a perfect wife to an imperfect man… Happy International Women’s Day.”

“Khi bạn có một người vợ quan tâm, yêu thương và ủng hộ, cuộc sống của bạn được sắp xếp…. Tôi cảm ơn vì em đã trở thành một người vợ hoàn hảo đối với một người đàn ông không hoàn hảo… Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ ”.

3. Lời chúc mừng 8/3 đến Người yêu

You are the reason that I am a better person today…. Thanks for all your love, support and confidence in me…. Best wishes on Women’s Day to you.

Em là lý do mà tôi là một người tốt hơn ngày hôm nay…. Cảm ơn vì tất cả tình yêu, sự ủng hộ và tin tưởng của em dành cho tôi…. Những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày Phụ nữ đến em.

 

Women’s Day is a lot more than just gifting flowers and gifts…. It is telling that one wonderful woman that she has made a big difference to your life.

Ngày Phụ nữ không chỉ đơn thuần là tặng hoa và quà…. Người ta nói rằng một người phụ nữ tuyệt vời rằng cô ấy đã tạo ra sự khác biệt lớn cho cuộc đời bạn.

 

Since the times you have become a part of my life, my life has changed for good…. Wishing a very Happy Women’s Day to my darling girlfriend.

Kể từ khi em trở thành một phần của cuộc sống của tôi, cuộc sống của tôi đã thay đổi tốt…. Chúc bạn gái yêu dấu một ngày Phụ nữ thật hạnh phúc.

Xem thêm:

Top những website tự học tiếng Anh miễn phí (anu.edu.vn)

 

I will always have high respect for you because you are a fighter who never surrenders to situation….. Happy Women’s Day to the strongest woman I know.

Tôi sẽ luôn dành sự tôn trọng cao cho em bởi vì em là một chiến binh không bao giờ đầu hàng trước hoàn cảnh… .. Chúc mừng Ngày Phụ nữ tới người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết.

Your presence in my life is a proof that God loves me…. Wishing a very Happy Women’s Day to my girlfriend who has given me life a new direction.

Sự hiện diện của bạn trong cuộc đời tôi là bằng chứng rằng Chúa yêu tôi…. Chúc một ngày Phụ nữ thật hạnh phúc đến bạn gái của tôi, người đã cho tôi một hướng đi mới trong cuộc sống.

4. Lời chúc mừng 8/3 đến Đồng nghiệp

“When you are in the team, we all know that the job will be done with perfection because you are an impressive perfectionist…. Happy Women’s Day.”

“Khi bạn ở trong đội, chúng tôi đều biết rằng công việc sẽ được hoàn thành một cách hoàn hảo bởi vì bạn là một người cầu toàn ấn tượng…. Chúc mừng ngày Phụ Nữ.”

 

“All those who work hard and never give up to situations and people are always successful… Happy Women’s Day to one such woman.”

“Người làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc và luôn thành công… Chúc mừng Ngày Phụ nữ đến một người phụ nữ như vậy”.

 

“I have highest regard for you in my heart because you are a lady of dignity and grace…. Wishing a very Happy Women’s Day to you.”

“Tôi dành sự tôn trọng cao nhất cho bạn trong trái tim tôi bởi vì bạn là một người phụ nữ phẩm giá và duyên dáng…. Chúc bạn một ngày Phụ nữ thật hạnh phúc. ”

 

“You are a great leader and a wonderful colleague to work with and it is my fortune that I got a chance to work with you….. Warm wishes on Women’s Day.”

“Bạn là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và một đồng nghiệp tuyệt vời để làm việc cùng và thật may mắn khi tôi có cơ hội được làm việc với bạn… .. Những lời chúc nồng nhiệt trong Ngày Phụ nữ.”

 

“Women colleagues are the best as they are very supportive, understanding and caring….. Happy International Women’s Day to my dearest colleague.”

“Đồng nghiệp nữ là những người tuyệt vời nhất vì họ rất ủng hộ, thấu hiểu và quan tâm… .. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ đến người đồng nghiệp thân yêu nhất của tôi.”

Lời chúc mừng quốc tế phụ nữ bằng tiếng Anh

5. Lời chúc mừng 8/3 đến Cô giáo

With your blessings, I have always succeeded in achieving all my goals…. Best wishes on International Women’s Day to you.

Với những gì tuyệt vời nhất cô truyền cho con, con đã luôn luôn đạt được các mục tiêu mà bản thân đề ra. Con gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày quốc tế phụ nữ

 

With all my heart, I thank you for enlightening me with knowledge….. Happy International Women’s Day to you.

Từ tận sâu trong tim, con luôn biết ơn cô vì đã khai sáng cho tâm hồn con bằng những kiến thức quý giá. Chúc cô ngày 8/3 vui vẻ!

 

Goals become achievable if I have a teacher like you to mentor me every day. Thank you and Happy Women’s Day!

Không mục tiêu nào là khó khăn cả khi có một người lái đò nhiệt huyết như cô đồng hành cùng em mỗi ngày. Cảm ơn cô và chúc cô hạnh phúc trong ngày quốc tế phụ nữ.

 

Thank you for the fact that you have always been there as the bright light showing me my path in my life…. Warm wishes on Women’s Day to the best teacher.

Cảm ơn vì cô đã luôn ở đó soi đường chỉ lối cho em trong cuộc sống của em. Em xin gửi những lời chúc ấm áp nhất đến người giáo viên tuyệt nhất của em trong ngày 8/3.

 

Teachers are the best gift given to every student….. Wishing a very Happy Women’s Day to a wonderful teacher.

Các cô là những món quà tuyệt vời nhất chúng em có trong đời học sinh. Cô giáo tuyệt vời của em, nhân dịp ngày tôn vinh phái yếu của thế giới 8/3, em xin chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc.

 

I am truly blessed to have a teacher like you who has been the best mentor to me… Happy Women’s Day to you and your relatives!

Em vẫn luôn cảm thấy bản thân mình may mắn vì được cô dạy dỗ và cố vấn rất nhiều lĩnh vực. Chúc cô sẽ có ngày 8/3 tuyệt vời bên những người thân yêu.

 

Cùng theo dõi  các bài viết tiếp theo của A&U để ngày càng cải thiện tiếng Anh nhé!!!

Nguồn: Tổng hợp

Trịnh Hằng Nga