Pre-Ielts

 lớp Pre-ielts

 mô tả khóa học

Mục tiêu:

  • Học viên đạt được từ 0 lên 3.5 IELTS sau khóa học.

Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 25 buổi học (120 phút/buổi)
  • Số lượng: 18 – 20 học viên

Nội dung khóa học:

  • Được thiết kế cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về IELTS cho người học, từ đó tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng nền tảng 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
  • Học viên tăng được kiến thức nền về ngữ pháp và từ vựng, quan trọng hơn, có thể áp dụng chúng vào thực tiễn.
  • Học viên đạt được sự tự chủ trong việc học tập của chính mình, có định hướng và kế hoạch học tập hợp lý, từ đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

 cảm nhận của học viên