Pronunciation & Speaking

 lớp PRONUNCIATION & sPEAKING

 mô tả khóa học

Mục tiêu: Học viên tăng trình độ tiếng Anh của mình từ A2 lên ít nhất A2+ theo Khung chuẩn châu Âu CEFR.

Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 15 buổi học (120 phút/buổi)
  • Số lượng: 23 – 25 học viên

Nội dung khóa học:

  • Luyện Speaking với phần mềm E Learning nhập bản quyền 100% từ MỸ
  • Ngữ pháp: Học viên sử dụng được nhuần nhuyễn 20 cấu trúc câu thông dụng trong cuộc sống.
  • Từ vựng: Học viên nắm được ít nhất 15 chủ đề từ vựng mức độ tương đối khó.
  • Nghe: Học viên có thể nghe hiểu những chủ đề trong giao tiếp hàng ngày cũng như 1 số chủ đề chuyên sâu, có thể rút ra được ý chính và các chi tiết quan trọng của chủ đề đang được nói đến.
  • Nói: Học viên có thể giao tiếp tốt những tình huống cơ bản trong đời sống, cũng như bàn luận, thể hiện ý kiến cá nhân về 1 số chủ đề chuyên sâu.
  • Đọc: Học viên có thể đọc tốt những bài báo cơ bản, văn bản hành chính, quảng cáo, nắm được ý chính và các chi tiết quan trọng của bài đọc.
  • Viết: Học viên có thể viết được những đoạn văn về chủ đề cơ bản trong cuộc sống, cũng như bàn luận, thể hiện ý kiến cá nhân về 1 số chủ đề chuyên sâu.