TOEIC – Phá băng

 lớp toeic - phá băng

 mô tả khóa học

Mục tiêu: 

  • Học viên tăng điểm Listening và Reading từ 350 lên 500 điểm, tăng điểm Writing và Speaking từ 350 lên 500 điểm. 
  • Học viên tăng khả năng Nói và Viết của mình, đủ khả năng để có thể thi bài thi TOEIC Speaking và Writing nếu có nhu cầu và đạt ít nhất 100 điểm mỗi bài (bài thi TOEIC Speaking và Writing có tổng điểm là 200 mỗi bài).

Thông tin khóa học:

  • Thời gian: 30 buổi học (120 phút/buổi)
  • Số lượng: 13 – 15 học viên

Nội dung khóa học:

  • Được thiết kế giúp người học ‘làm quen’ với các cấu trúc bài thi TOEIC kỹ năng để từ đó xây dựng nền tảng TOEIC vững chắc cho người học.

 cảm nhận của học viên