Lộ trình chinh phục TOeic

 mô tả khóa học

Bạn muốn hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh công sở? Bạn đang muốn tìm được một công việc văn phòng cho một công ty nước ngoài?

Với lộ trình học TOEIC 4 kỹ năng, A&U sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng tiếng Anh công sở vững chắc

Đảm bảo được lộ trình học này thì xin chúc mừng, bạn đã trở thành một ‘chuyên gia tiếng Anh trong môi trường công sở’ rồi đó!

 cảm nhận của học viên