Bạn đã sẵn sàng
làm một điều tuyệt vời?

Hệ thống Trung Tâm là thương hiệu vững chắc về đào tạo tiếng Anh theo phong cách Mỹ tại Việt Nam và đang từng ngày lớn mạnh với hơn 40  cơ sở đào tạo tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

TẦM NHÌN

Hướng đến một hệ thống Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế, áp dụng công nghệ hiện đại, có sự đầu tư chuyên nghiệp và bài bản.

SỨ MỆNH

Đào tạo tiếng Anh hiệu quả cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đóng góp cho nguồn nhân lực hội nhập quốc tế.

QUYỀN LỢI CỦA NHÂN SỰ A&U

I.MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 

 Môi trường làm việc: TRẺ TRUNG – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO.

 Lãnh đạo: CHUYÊN NGHIỆP – CÓ TẦM – TẬN TÂM

 Quản lý bộ phận: MENTOR DÀY DẶN KINH NGHIỆM

 Đồng nghiêp: THÂN THIỆN – NHIỆT TÌNH – CHUYÊN MÔN CAO

II.CƠ HỘI ĐÀO TẠO VÀ THĂNG TIẾN

 Đào tạo: ĐỊNH KỲ – CHUYÊN SÂU bởi nhiều CHUYÊN GIA trong và ngoài công ty Có lộ trình THĂNG TIẾN RÕ RÀNG, minh bạch theo khung năng lực.

 Thu nhập: Có nguồn THU NHẬP ỔN ĐỊNH Được TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ theo năng lực, mức thu nhập KHÔNG GIỚI HẠN Được THƯỞNG theo năng lực làm việc